SPECIFIKACE

Částečná i úplná výměna trámů, původní tesařské spoje, doplnění chybějících částí vazby, repliky řezbářských částí a tesání prvků.

MÍSTO, ROK

Hostim
2018