SPECIFIKACE

Dubový požerák s lávkou rybníku Bojiště.

MÍSTO, ROK